[zaloguj się]
PADZENIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf PADNIENIE