[zaloguj się]

PAGAMENT (4) sb m

Oba a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N pagament
G pagamentu
L pagamencie

sg N pagament (3).[G pagamentu.]L pagamencie (1).

stp, Cn, Linde brak.

Złom srebrny często wykorzystywany do bicia monety (4): náoſtátek tákim [tj. alchemikom] przychodzi/ álbo żebráć álbo mynicę bić ná proſtym págámencie. BielKron 26; BielSat Cv; [złotnik] Do Grzywny ſrebrá/ miedzi trzy łoty przyſadza. A wżdy rzecże iż to ieſt págáment prawdziwy BielRozm 16 [idem BielSat], 16 marg; [2 łeżce śrzebrne z pagamentu InwMieszcz 1567 nr 139, 1551 nr 41].

ZCh, (JZ)