[zaloguj się]

[PAGUR sb m

a jasne.

Fleksja
sg
N pagur
inne sg A (lat.) - pagurum

sg N pagur.A (lat.) pagurum.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

zool. Cancer pagurus; krab z rodzaju kieszeńców [rak morski okrągły, pająk morskipagurus Cn]: Págur ieſt ſłowo Słowieńſkie/ ocżym Máttiolus świadcży [...]. á Pagurum zowie y Granciporum. vkázuiąc figurę. SienHerb L# (Linde), E#v.]

KW