[zaloguj się]

PAKLEPI (1) sb pl t

Fleksja

N paklepi.

stp brak, Cn: paklepie, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.: paklepie, paklepy.

Zgrzebie lniane albo konopne; lini reiectanea, ut radiculae, cortices tenues Cn: Stupa, vel stipa, Zgrzebi/ páklepi. Mącz 423d; [Volck 631, Qqq].

Synonim: zgrzebi.

ZCh, (JZ)