[zaloguj się]

PALICZCZANY (1) ai

Fleksja

N sg m paliczczåny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik odpaliczka” ‘kij, laska: Ferulaceus, Páliczczany álbo Chroſtowy. Mącz 125a.

Cf PALICZNY

ZCh, (JZ)