[zaloguj się]

[PALIWAĆ vb impf

Fleksja

impers praet påliwåno.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Iter. odpalić” ‘poddawać działaniu ognia [co]: ták iż Wilno z máłych początkow záczęte/ gdzie przed tym tylko trupy Xiążęcie paliwano miáſto pogrzebow wielkim y ſławnym miáſtem roku 1322. vroſło StryjKron 399 (Linde).

Formacje współrdzenne cf PALIĆ.]

KW