[zaloguj się]

PASTWIĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

L pl pastwiących się.

stp, Cn, Linde brak.

Żywiący się, karmiący się; przen:
Wyrażenie: »krwią się pastwiący«: Aleć zá nic v Kátholikow Rzymſkich ták ſam Chriſtus Pan/ iáko y to co co [!] cżynić roſkazał: wolą ná tych ſwoich krwią ſię ludzką páſtwiących páſterzách przeſtáwáć CzechEp 43.

LWil