[zaloguj się]

[PASYWAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 pl m an con by sie pasywali.

stp, Cn, Linde brak.

Iter. odpaść się” ‘żerować’ (o ptakach): PAtrzay gdzieby ptacy nacżęśćiey ſie páſywáli/ á tám ſyp ták iákobyś ie nalepiey znęćił CygMyśl B4v, Iv.]

KW