[zaloguj się]

[PATYSZA sb m

Fleksja

N sg p(a)tysza.

stp, Cn, Linde brak.

Tytuł sułtana tureckiego (z tur. pādiszāh): Doyrzy tez, aby w liscie przymiernym cessarskim [tj. cesarza tureckiego] nas [Zygmunta Batorego] pisano patyscha, co znaczy pana samowładnego CorfusDocum 1597 nr 199, 1598 nr 200.]

KW