[zaloguj się]

PIĘCIOLETNI (1) ai

Fleksja

N sg m pięcioletni.

stp brak, Cn: pięcioletni, pięcioletny, Linde XVIII w.; poza tym XVII w.: pięciolatny, piętoletni i XVIII w.: pięcioletny.

Obowiązujący przez pięć lat od chwili wydania; lustralis, quinquennalis, quinquennis Cn: Ná Stároſty ón ſrogi Státut Zygmuntów w Polſkim. Iáko ieſli nie da znáć, Stároſtwo mu wźiąć, y 100. grzywiem. Ale to pięćioletni Státut. SarnStat 499.

Cf [PIĘCIOROLETNY], PIĘĆLETNY

MN