[zaloguj się]

PISMECZKO (1) sb n

Fleksja

A sg pismeczko.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. odpismo” ‘tekst [z kogo]: przez iedno piſmecżko s Páwłá s. y to okęſzone/ chcą iuż práwie wſzytkę Biblią przełomić/ á totum Catholicum conſenſum wywroćić. SarnUzn G4.

LW