[zaloguj się]
PISMOWY  stp; Cn brak, Linde XVIII w.