[zaloguj się]

POCHWALAĆ SIĘ (1) vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w po-); pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
inf pochwålać się
praet
sg
3 m pochwålåł się

[inf pochwålać się.]praet 3 sg m pochwålåł się.

stp s.v. pochwalać, Cn, Linde brak.

Przechwalać się, chełpić się [czym]: GDy Rzymiány poráził/ zá wielką trudnoſcią/ Cżęſto ſie więc pochwalał/ oną ich dzielnoſcią. Wyſławiáiąc y ludzi/ y ich dziwne męſtwo/ Hetmány/ ſprawce dziwne/ á ſwoie zwycięſtwo. RejZwierz 25v.

[Ze zdaniem dopełnieniowym: Otoż możecie ſie tym pochwaláć iżeſcie tákowego mieli Páſterzá/ ktory wolał to ćirpieć wam vſługuiąc zbáwieniu wáſzemu/ niżeli tego zániechawſzy pokoiu vżyć ſwoiego. GilPos 179v.]

Synonimy: bucić się, chełpić się, chlubić się, kokorzyć się, okazować się, pysznić się.

Formacje współrdzenne cf CHWALIĆ SIĘ.

MP