[zaloguj się]

PODLECIEĆ (1) vb pf

o oraz pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w pod- oraz lecieć).

Fleksja
praet
sg
3 m podleciåł

fut 3 sg podleci.[praet 3 sg m podleciåł.]

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Wzlecieć, wlecieć pod coś, przelecieć pod czymś: [á gdy ruſzyſz ſparem tedy on [gołąb] pięknie podleći/ ták właſnie iákoby niebył vwiązány/ y ná źiemię pięknie vpádnie z ſparem CygMyśl Cv.]

podlecieć kogo: Iż ten cżłowiek cudze brał [...] Przeto go ią ták ſkarzę zá iego zaſługi [...]: Záwieſzę go ná onym wyſokim ślemieniu: Aby więcey nieſzkodźił ludzkiemu plemieniu. Miedzy niebem y źiemą/ gdzie go ptak przeleći Y podleći KlonWor 39.

[Przen [co]: iáko Orzeł/ ten ſwiętego Ianá znácżył/ ktory práwie Orłowemi ſkrzydły podleciał niebioſá/ á wyſoko áże do Boſthwá ocży ſwe vdał GilPos 299v.]

Synonimy: podnieść się, wzbić się, wznieść się.

Formacje współrdzenne cf NADLECIEĆ.

AK, AL