[zaloguj się]

PODSŁUCHAWAĆ (3) vb impf

o oraz drugie a jasnej pierwsze a w inf jasne, w praes pochylone.

Fleksja
inf podsłuchawać
indicativus
praes
sg
1 podsłuchåwåm
3 podsłuchåwå

inf podsłuchawać (2).praes [1 sg podsłuchåwåm.]3 sg podsłuchåwå (1).

stp, Cn, Linde brak.

Słuchać potajemnie, co ktoś mówi; auscultare, odorari Mącz (3): Z oney paniey tak powazney [...] Stała ſie dzys taka plotka/ wſzak zle o tym powiedać Gdzie dwa mowią podſluchawa/ wſzytko by chciała wiedzieć RejJóz C5; Auscultare ab hostio, Podsłucháwáć v drzwi. Mącz 21c, 168b; [Podſłuchawam/ Audio, inaudio, ausculto, observo, animadverto. Volck Rrr3v].

Formacje współrdzenne cf SŁUCHAĆ.

KW, MM