[zaloguj się]
POGODNO  Cn s.v. pogoda jest; Linde XVII w. (z Cn).

Cf POGODNIE