[zaloguj się]

POPIELCOWY (2) ai

Fleksja

A sg f popielcową (2).

stp brak, Cn s.v. popielec, Linde bez cytatu s.v. popielec.

Przymiotnik odpopielec (2):
Zestawienie: »środa popielcowa« = dies cinerum Miech (2): Tatarzy po bitwie v Chmielnika przijechali do Krakowa we ſrzodę popiielczową MiechGlab 8; BielKron 205v.

JR