[zaloguj się]

POPYTAWAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

inf popyt(a)wać sie.

stp, Cn, Linde brak.

Dowiadywać się, zadając wiele pytań, rozpytywać się [czego]:
Szereg: »popytawać się i doiskować«: A ktore owcze bidlo y livdzie są pobrane, thegobiſczie wſitkiego kazaly sye popitawacz y doyſkowacz LibLeg 10/91v.

Synonim: dowiadować się.

Formacje współrdzenne cf PYTAĆ.

MN