[zaloguj się]

PRZETAŃCOWAĆ (1) vb pf

e, o oraz oba a jasne.

Fleksja
inf przetańcować

[inf przetańcować.]fut 1 du przetańcujewa.

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

1. Wykonać taniec, odtańczyć: WNetże moiá namilſza/ tey ſpráwy doydźiewá/ Tylko wżdy dla ochłody/ zraz przetáńcuiewá. PaxLiz E3v.
2. [Stracić na hulankach:
Zwrot: »majętność przetańcować«: iákoby to ná tym vczćiwość y poſługá należáłá/ v Seniory pieniądze vtráćić/ máiętność przetáncowáć/ y zdrowié potym/ y ſławy ſwoiéy pozbydź. CerGór 56.]

Synonimy: 2. przeczestować, przeflarzyć, przehulać, stracić, utracić.

Formacje współrdzenne cf TAŃCOWAĆ.

JR