[zaloguj się]

PRZYBADAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes przybådają.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Bodąc przypędzać, przynaglać; przen [co do czego]: A wierz mi iż oſtre boccze ma przyrodzenie/ czo do niey [zazdrości] tego tępego oſłá á tho cżłowiecżeńſtwo náſze pilnie przybadáią. RejZwierc 56v.

Formacje współrdzenne cf BOŚĆ.

ALKa