[zaloguj się]

PRZYJAŚNIAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes przyjåśniåm.

stp, Cn, Linde brak.

Czynić jaśniejszym, rozjaśniać: Affulgeo, Prziyaſniam. Mącz 139a.

Formacje współrdzenne cf JAŚNIEĆ.

MN