[zaloguj się]

[RZYGAWIEC sb m

Fleksja

N sg rzygawiec.

stp, Cn, Linde brak.

Ten, kto wymiotuje: Rzyg[a]cz/ et Rzygáwiec/ Ructator. Volck Yyy3.

Cf [RZYGACZ]]

DDJ