[zaloguj się]

PUTNY (3) ai

Fleksja
sg
f Aputną
pl
N m pers putni
G putnych
D putn(e)m
A m pers putné

[sg f A putną.]pl N m pers putni (2).[G putnych.D putn(e)m.]A m pers putné (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w.

Przemieszczający się po drogach, podróżujący; zawsze w zestawieniach (3):
»bojarowie putni, [służba putna, służkowie putni]« = na Litwie i Rusi grupa ludności wolnej, obowiązanej do służby wojskowej i posług, zwłaszcza kurierskich [szyk zmienny] (3): A boiárowie ich [Kijowian] putni/ którzy woynę ſłużą/ po groſzu podymnégo płáćić máią SarnStat 1060 [idem] 1189, 1199; [[Wieś Tuczna] Ma włók 64, na których siedzą bojarowie putni LustrPodl 24; Wieś Sierky, gdzie służkowie putni mieszkają. Jest tej wsi z pomiary włók 20, z których wedle inwentarza powinność taka miała być, iż z włók 10 służbę putną służyć mieli, a z drugich włók 10 osadny czynsz płacić LustrPodl 100; Szołtyśi/ Woytowie/ Kniáźiowie/ Tywunowie/ Putni Boiárowie/ [...] káżdy płáćić ma z Włoki iedney po złotemu iednemu. UniwPobor 1574 223; Konst 1588 56 (Linde), 1598 112].

[»bojarstwo putne« = ziemia przeznaczona dla bojarów putnych: Ma w sobie [wieś Hoscza] włók chełmińskich 77 gruntu podłego, między któremi kościelnych włók 2, wójtowska włóka 1, na bojarstwo putnem włók 74 LustrPodl 23.]

LWil