[zaloguj się]

PUTRA (1) sb f

Fleksja

G sg putry.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

1. Gotowana papka z mąki: Gdyż dobrych śiłá Koni/ sſzkápieie w chomąćie. Ale nie Węgierſkiego/ to źrzobkowie ſtádá/ Ktorym grzywá od Putry/ párſzywieie rádá. RejZwierz 81b.
2. [Wiadro drewniane: iż káżdy człowiek opiłych trzech albo piąći Knechtow chowáć y hoynie iáko oni chćieli żywić muſiał/ á ſam chudziná czáſem y putri niemáiąc żony/ dziewek y wſzyſtkiey máiętnośći knechtowi obżártemu vſtąpić muſiał [niewykluczone też znaczenie 1.] StryjKron 389 (Linde).]

LWil