[zaloguj się]
PWAĆ  stp; Cn, Linde brak.

Cf PWAJĄCY