[zaloguj się]

PYRAUSTA (1) sb f

Fleksja

N sg pyrausta.

stp, Cn, Linde brak.

Według podań, skrzydlate zwierzęta żyjące w ogniu [mucha do lamp, do świec przylatująca; ognik, owadpyrausta Cn]: Po wierzchu źiemie z przyrodzenia cżłowiek Pod iáſnym niebem/ niech prowádźi ſwoy wiek/ [...] W ogniu Pyrauſtá tylko ſámá ſkwáśi/ Ogień też ſobą Sálámándrá gáśi KlonFlis C2v.

LW