[zaloguj się]

PYSKAĆ (1) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
3 pyszcze pyszczą

praes [3 sg pyszcze.]3 pl pyszczą.

stp brak, Cn notuje, Linde także XVIIXVIII w.

Grzebać, gmerać; rostrare Cn [w czym]: [DUdek ieſth ptak máiący cżubek ná głowie/ ieſt cudny ále ſmrodliwy á plugáwy/ bo w cżłowiecżym łáynie rad pyſzcze/ á śmierdzącym ſie gnoiem páſtwi. SienHerb 299b (Linde).]
Przen: [o złodziejach] táiemnym ſpoſobem cudze przewabiáią Do śiebie: á w ſwoie to właſne przerabiáią: Proſte á nieoſtrożne goſpodarze niſzcżą: Komory im plundruią/ y w pracey ich pyſzcżą. KlonWor 37.

Synonimy: gmerać, grześć, ryć.

LW