[zaloguj się]

[PYTAWAĆ vb impf

Fleksja

3 sg m praet pytawał.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. pytać.

Iter. odpytać” ‘zadawać pytania [kogo (A) o co]: A kożde ſłowo mądrośći y zrozumienia o ktorekolwiek pytháwáł [sciscitatus est] ie krol nálazł wnich w dzieſięćior naſob więcey niż we wſſech praktykarzech y cżárnokxiężnikoch Leop Dan 1/20 (Linde s.v. pytać).]

KW