[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 910

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŚWIĘT odsyłacz/wariant cf święty
[ŚWIĘTALNY] 0
ŚWIĘTE 4 sb
[ŚWIĘTELNY] 0
ŚWIĘTNY 2 może do świetny
ŚWIĘTO 965 też swięto
ŚWIĘTOBLIWIE odsyłacz/wariant cf świątobliwie
ŚWIĘTOBLIWOŚĆ odsyłacz/wariant cf świątobliwość
ŚWIĘTOBLIWY 103 też swiętobliwy, świątobliwy
ŚWIĘTOBNOŚĆ odsyłacz/wariant cf świątobność
[ŚWIĘTODAWCA] 0
[ŚWIĘTODUSKI] 0
[ŚWIĘTOGWAŁTNIK] 0
ŚWIĘTOJAŃSKI 4
ŚWIĘTOJAŃSKIE 1 sb
ŚWIĘTOJERZKI 1
ŚWIĘTOKRADCA odsyłacz/wariant cf świętokrajca
ŚWIĘTOKRADSTWO odsyłacz/wariant cf świętokradztwo
ŚWIĘTOKRADZCA odsyłacz/wariant cf świętokrajca
[ŚWIĘTOKRADZIECTWO] 0
ŚWIĘTOKRADZIESTWO 2
ŚWIĘTOKRADZSKI odsyłacz/wariant cf świętokrajski
ŚWIĘTOKRADZSTWO odsyłacz/wariant cf świętokradztwo
ŚWIĘTOKRADZTWO 29 też swiętokrajdztwo (1), świętokradstwo (4), świętokradzstwo (2), świętokradźstwo (1), świętokradźtwo (7), świętokrajctwo (3), świętokrajdźtwo (1), św
ŚWIĘTOKRADŹCA odsyłacz/wariant cf świętokrajca
ŚWIĘTOKRADŹSTWO odsyłacz/wariant cf świętokradztwo; + klamerkowe
ŚWIĘTOKRADŹTWO odsyłacz/wariant cf świętokradztwo
ŚWIĘTOKRAJCA 30 też swiętokradźca (1), swiętokrajdca (2), świętokradca (2), świętokradzca (2), świętokradźca (4), świętokrajdźca (1)
ŚWIĘTOKRAJCTWO odsyłacz/wariant cf świętokradztwo; + klamerkowe
ŚWIĘTOKRAJDŹCA odsyłacz/wariant cf świętokrajca
ŚWIĘTOKRAJDŹTWO odsyłacz/wariant cf świętokradztwo
ŚWIĘTOKRAJSKI 8 też świętokradzski
[ŚWIĘTOKRAJSKO] 0 av
ŚWIĘTOKRAJSTWO odsyłacz/wariant cf świętokradztwo
ŚWIĘTOKUPCA 2