[zaloguj się]

[SA int

a jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

Nawoływanie na zwierzęta pociągowe: w lewo; powtórzenie dwukrotne:
Przysłowiegdyż thrudno ma woz dobrze iść/ kiedy ieden ſtháry woł ciągnie dobrze ſáſá / á drugi młody do láſá GilPos 127 (Linde).]

KW