[zaloguj się]

[NIENARUSZLIWIE av

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz zwykle w -e); a jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. naruszalny.

Znaczenia
Niezmiennie: Gdyſz iednák Zydowie ſwą chuć á ſprzyiázność y wiárę Krolom nienáruſſliwie záchowywáli. Leop 3.Mach 3/3 (Linde s.v. naruszalny).

Cf 2. NIENARUSZENIE, NIENARUSZNIE]

FP