[zaloguj się]

NIENARUSZNIE (2) av

Pierwsze e oraz a jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp brak, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) błędnie: nienaruszenie s.v. naruszalny.

Znaczenia
Niezmiennie (2):
Zwrot: »nienaruszenie zachować« (1): Aut undiquae religionem tolle aut usquequaquae conserva, Albo bożą służbę zniſzcz álbo yą ze wſząd cáłowicie á nienáruſznie álbo króm náruſzenia záchoway. Mącz 509b.
Szereg: »całowicie, (a) nienarusznie« (2): In solidum id est, integrum, Cáłowicie/ nienáruſznie. Mącz 399d, 509b.

Synonimy cf NIENARUSZENIE.

Cf 2. NIENARUSZENIE, [NIENARUSZLIWIE]