[zaloguj się]

NIENARUSZNOŚĆ (2) sb f

e oraz o jasne; -na- (1), -nå- (1) Mącz (1:1).

Fleksja

N sg nienaruszność (2).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w. s.v. naruszność.

1. Stan nienaruszony (1): Synceritas, Szczirość/ Czyſtość. Nienáruſzność. Mącz 437a.
2. Stałość, niezachwianość [czego] (1): Virtus, Moc/ śiłá/ mężność/ ſtałość/ nienaruſzność vmysłu Mącz 499a.