[zaloguj się]

BICIE SIĘ (1) sb n

Fleksja

I sg bicim sie.

stp, Cn, Linde brak.

Uderzanie się:
Wyrażenie: »bicie się w piersi«: Planctus – Lament płacz zbiczim ſie wpierſi. Calep 811b.

Cf BIĆ SIĘ

HG