[zaloguj się]

[BRAKARZ sb m

Fleksja

I sg brakarz(e)m.

stp notuje, Cn brak, Linde także XVIII w.

Ten, który dzieli na lepsze i gorsze:
Wyrażenie: »brakarz person«: A iż Bog nie ieſt brákárzem perſon/ ále w káżdym narodzie y ſtanie káżdy táki Pánu Bogu ieſt przyiemny/ ktory ſie go boi y ſpráwiedliwość miłuie/ náucżáli. GrzegŻarnPos 620v.

Cf [BRAKOWNIK]]

KN