[zaloguj się]

BUTLIWOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg butliwość.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Pycha, chełpliwość: Iáko wielka nádętość/ iáko wielkie zápámięthánie pokory y vkłádnośći/ y iáko wielką butliwość krąbrnośći CzechEp 42.

Synonim: nadętość.

Cf BUTA, BUTNOŚĆ

KN