[zaloguj się]

BUTNOŚĆ (3) sb f

o jasne.

Fleksja
sg
N butność
G butnośći
D butnośći

sg N butność (1).G butnośći (1).D butnośći (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Pycha, chełpliwość (3): MurzNT 93; Compositus in ostentationem, Ku butnośći álbo chełpieniu skłonny. Mącz 310b.
Szereg: »butność i chłuba«: Z cżego ieſt vpomnienie święte/ áby nikt zrodzáiu świeckiego/ by dobrze y krolewſkiego/ butnośći y chłuby nie ſzukał SkarŻyw 241.

Synonimy cf BUTA.

Cf BUTA, BUTLIWOŚĆ

KN