[zaloguj się]

CAŁOWAĆ SIĘ (4) vb impf i pf

pf (1) Leop Ps 84/11 (3 pl praet subst); pozostałe raczej impf.

Zawsze sie.

Wszystkie samogłoski jasne (w tym w pierwszym a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
indicativus
praes
pl
3 całują sie
praet
pl
3 m pers całowali sie
subst całowały sie

praes 3 pl całują sie (1).praet 3 pl m pers całowali sie (2). subst całowały sie (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.

Wzajemnie dotykać się ustami; osculari Vulg (4): á obłápiwſzy ſie y cáłowáli ſie weſpołek płácżąc. HistRzym 131v.
Szereg: »obłapi(a)ć się, (a) całować« (2): Trzećie/ może poznáć s ſpráwy á poſtáwy oney pary podeźrzáney/ ieſli ſye obłápiáią/ cáłuią GroicPorz 112; A ták Abráám s ſynem ſwoim obłápili ſie á całowali BielKron 13.
W przen (1) : Miłoſierdzie y prawdá potkáli ſie: ſpráwiedliwość á pokoy cáłowáły ſie [osculatae sunt] Leop Ps 84/11.

Formacje pochodne: nacałować się, pocałować się.

MM