[zaloguj się]

CECHMISTRZOWSKI (1) ai

Fleksja

I sg m c(e)chmistrzowski(e)m.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odcechmistrz” ‘przełożony cechu rzemieślniczego: Bo zá dekretem muſzą cechmiſtrzowſkiem Iedni pieniądzmi odbyć/ drudzy woſkiem. KlonFlis F.

ZZa