[zaloguj się]
(CECHMISTRZOSTWO)   cf CECHMISTRSTWO, CECHMISTRZESTWO