[zaloguj się]

CECHMISTRSTWO (2) sb n

cechmistrstwo (1), cechmistrztwo (1); cechmistrstwo BartBydg; cechmistrztwo Mącz.

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
N cechmistrstwo
G cechmistrztwa

sg N cechmistrstwo (1).G cechmistrztwa (1).

sp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Urząd cechmistrza; tribunitia potestas BartBydg; praefectura tribus Cn (2): Tribunitia potestas, cechmystrstwo BartBydg 162b; Curionatus, Vrząd cechmiſtrztwá/ Bráctwá/ Pleban. Mącz 73b.

Cf CECHMISTRZESTWO

ZZa