[zaloguj się]

CHLUSTANIE (1) sb n

Fleksja

A sg chlustani(e).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w. s.v. chlustać.

Odgłos wydawany przez uderzenie:
Wyrażenie: »chlustanie bicza«: Słyſzeć chluſtánie bicżá [Sonus auditur scuticae]/ kołát obrácáiącego ſię kołá ModrzBaz 142v.

Synonim: trzaskanie.

Cf CHLUSTAĆ

DM