[zaloguj się]

CHLUSTANY (1) part praet pass impf

Fleksja

N pl m pers chluståni.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Bity, karany; flagellatus Vulg [czym]: Abowiem złośnicy nie chcąć znáć ćiebie/ mocą rámieniá twego byli chluſthani/ niezwykłemi dżdżámi/ grády/ niepogodámi/ y nieuwiárowánem przeſládowániem y ogniem byli niſzcżeni. BibRadz Sap 16/16.

Synonimy: biczowan, bit, karany.

Cf CHLUSTAĆ

DM