[zaloguj się]

CHOROBNY (1) ai

Fleksja

N pl subst chor(o)bn(e).

stp brak, Cn s.v. dzień lekarski, Linde XVII w.

Przymiotnik odchoroba”; związany z chorobą:
W przen: Ia mowię że ćieleſna buyność ieſt niewolą/ Gdy myśl ſztychy chorobne lub kłopotne kolą. RybGęśli C4.

Cf CHOROWNY

DM