[zaloguj się]

CIETRZEWEK (1) sb m

Fleksja

A sg cietrz(e)wka.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odcietrzew” ‘ptak z rodziny kurowatych: ázaſz nie roſkoſz s chárty ſie przeieździć/ ná cietrzewká ſieć záſtáwić RejZwierc 111.

AL