[zaloguj się]

CIETRZEW (23) sb m

Teksty nie oznaczają é (Cn pierwsze jasne, drugie pochylone). -w miękkie.

Fleksja
sg pl
N cietrzeẃ cietrzewie
A cietrzewia, cietrzewie
I cietrzewi(e)m

sg N cietrzeẃ (12); -ẃ (7), -(w) (5).A cietrzewia (2).I cietrzewi(e)m (4).pl N cietrzewie (4).A cietrzewie (4).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Tetrao tetrix L. (Rost); ptak z rodziny kurowatych; phasianus Murm, Mymer1, BartBydg; tetrax Cn (19): BierEz K2v; Murm 87; Mymer1 25v; BartBydg 113b; Kury kapłuńy, cietrzewie, pawy maią przyrodzoną barwę ſtokroć piękniejſzą niż ti. BielŻyw 6; Mymer2 24v; Iáſtrząb gońi Cietrzewie á Lis płoſza kury RejWiz 102, 171v; BielKron 444, 463; SienLek 6v, 7, 8v; iż będzie gęś ná inſzey miſie [...] też mięſo álbo cietrzeẃ ná inſzey. RejZwierc 59, 111v; GostGosp 152; Zdybie cżáſem Cietrzewiá z cżerwonym ćiemieniem/ W złotogłow vbránego/ z ſzárłatnym grzebieniem. KlonWor 35, ded **3, 75.
2. Tetrao urogallus L. (Rost); głuszec; gallus silvester Murm, BartBydg; gallus auritus BartBydg (4): Gallus silvester, gallus auritus, gluszhecz y cyetrzew BartBydg 62b.
Zestawienie: »głuchy cietrzew« [szyk 2 : 1] (3): Murm 86; Cietrzeẃ głuchy SienLek Xv, 245.

Synonim: 2. głuszec.

AL