[zaloguj się]

CZĘSTUJĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m częstujący.

stp, Cn, Linde brak.

Podejmujący ucztą [kogo]: Convivator ‒ Goſzczie cęſtuiaci. Calep 257a.

Cf CZESTOWAĆ, CZESTOWNIK

KW