[zaloguj się]

CZĘŚCIUCHNO (4) av

Teksty nie oznaczają ó; o jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVII (XVIII) w.

Znaczenia
Dem. odczęsto (4): Ale ná co owemu/ á ná co też temu/ Ty więc figle wychodzą pánu łáſkáwemu. Wſzák to práwie ná oko cżęſciuchno widamy/ Bochmy ſobie ſąſiedzi RejWiz 140; GórnDworz D; Mieſzko Krol Polſki. TEn máło godny ſnadź był páńſtwá ták zacnego/ Iáko cżęſciuchno cżytam o złych ſpráwach iego. PaprPan Dd3v; Tenże Auguſtyn cżęściuchno ſię w tym oświadcża iż wiáry ſwoiey do żadnego inſzego piſánia/ nie przywięzował NiemObr 81.

HG