[zaloguj się]
CZTERDZIESTOLETNI   Cn; Linde bez cytatu.

Cf CZTERDZIEŚCILETNY