[zaloguj się]

CZTERDZIEŚCILETNY (2) ai

Fleksja

A sg n czterdzieściletn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Mający, trwający czterdzieści lat, czterdziestoletni: Suet. Quanquam ex schola quadragena annua caperet, subaudi scuta aut aliquid tale). Aczkolwiek ze ſzkoły czterdźieśćiletne brał/ etć. Mącz 334d. [Błędny przekład zamiast: po czterdzieści rocznie.]

Cf CZTERDZIESTOLETNI

LZ